Stichting Blijf Bezig

​Het aantal ouderen in de beroepsbevolking stijgt snel. Vooral doordat meer vrouwen steeds langer doorwerken loopt de arbeidsparticipatie van ouderen verder op, maar daalt de gemiddelde arbeidsduur. De gemiddelde pensioenleeftijd is inmiddels gestegen tot ruim 63 jaar. De vergrijzing van de beroepsbevolking is het grootst in het onderwijs, het openbaar bestuur en de landbouw en visserij,
​​
​Stichting Blijf Bezig heeft ten doel het bijdragen aan oplossingen voor arbeidsmarkt- en zorgvraagstukken waaronder:
  • het stimuleren van arbeidsparticipatie en mobiliteit in het bijzonder van oudere werknemers mede door vergroting van vitaliteit en daarmee duurzame inzetbaarheid;
  • het stimuleren van innovatie van zorg in het bijzonder voor ouderen.
​​Wij trachten dit doel te bereiken door onder meer het (doen) ontwikkelen, ondersteunen, promoten en financieren van initiatieven en projecten op het gebied van arbeidsparticipatie en innovatieve zorg.